Saltar al contenido

Asamblea extraordinaria REAS 2023-01-27

Estimadas 🤍 entidades

🥳 Feliz año 2023!

🤩 Tenemos Asamblea General Extraordinaria para poner a punto nuestra Red de Economía Social y Solidaria. Tenemos muchas ganas de compartir y construir con vosotras los nuevos proyectos para este 2022.

Será el viernes 27 de enero a las 11.30 en Traperos de Emaús, Berriozar de forma presencial. Terminaremos antes de las 14h y habrá momento de distensión, café y pastas.

Quien pueda y desee estrechar lazos de un modo más personal e informal, iremos después a comer a Geltoki.

🥗 ¡martes 24 último día para apuntarse a la comida!

Erakunde 🤍 horiek:

🥳 2023. urte zoriontsua!

🤩 Batzar Orokor Berezia dugu, eta gure Ekonomia Sozial eta Solidarioaren Sarea prest jartzeko momentua ailegatu da. 2022 honetarako proiektu berriak zuekin partekatzeko eta eraikitzeko gogo handia dugu.

Urtarrilaren 27ean (ostirala), 11:30ean, Emausko Traperoetan, Berriozarren bertan. 14:00ak baino lehen bukatuko dugu, eta distentsioa unea, kafea eta pastak izango ditugu ere.

Loturak modu pertsonal eta informalagoan estutu nahi dituenarentzat, Geltokira joango gara bazkaltzera.

🥗 Asteartea 24, bazkarian izena emateko azken eguna!

Orden del Día Asamblea General Extraotdinario REAS Navarra

27 de enero de 2023

 1. INICIO
  1. Saludos y bienvenida: se hace una pequeña ronda de presentación de las personas presentes.
  2. Comentar el desarrollo de la asamblea
 2. Aprobación del acta anterior.[link]
 3. Altas y bajas de entidades socias.
 4. Repaso de actividades de 2022
 5. Debate sobre la feria:
  Para este año 2023 queremos hablar de la Feria y sondear las diferentes opiniones de las entidades sobre su continuidad, su transformación y las posibles alternativas. ¿La feria cumple los objetivos? ¿Merece la pena el esfuerzo? ¿Responde a nuestras necesidades? ¿Se puede hacer de otra forma?
 6. Dinámica para definición del plan anual del 2023
 7. Propuesta de revisión de figura de socios y cambio de estatutos.
  Se lleva tiempo hablando de unificar la figura de entidades socias. En este espacio se tratará el tema de cara a ir perfilando el cambio de estatutos para la próxima asamblea.

REAS Nafarroako Ezohiko Batzar Orokorreko gai-zerrenda

2023ko urtarrilaren 27a

 1. HASIERA
  1. Agurrak eta ongietorria: bertaratu direnen aurkezpen-txanda txiki bat egingo da.
  2. Batzarraren garapena azaldu
 2. Aurreko aktaren onarpena.[link]
 3. Bazkideen altak eta bajak.
 4. 2022ko jardueraren errepasoa.
 5. Azokaren inguruko eztabaida:
  2023rako azokari buruz hitz egin nahi dugu
  eta zuen iritzia ezagutu, egitea edo ez egitearen aukera aztertu, balizko alternatibak, azoka eraldatu… Azokak beharrezkoak diren helburuak betetzen ditu? Merezi du esfortzuak? Ekonomia Solidarioaren presentzia bada? Beste modu batez egin daiteke?
 6. 2023ko plangintza zehazteko dinamika.
 7. Bazkideen figura errebisioa eta estatutoetan aldaketaren proposamena
 8. Aspalditik bazkide entitateen figura batzeko hitz egiten ari da. Espazio honetan horretaz hitz egingo da estatutoen aldaketal zehazteko eta hurrengo asanbladan egiteko.