Beste urte batez, Auditoria/Balantze Soziala bultzatu dugu, sare-sare sailek lurraldeka eta kolektiboki egindako ahaleginaren emaitza, ekonomia solidarioko enpresen gardentasun- eta hobekuntza-ariketa bat batera bultzatzeko.

2020an, kanpaina berriro bideratu zen covid-19aren osasun-krisiaren inpaktua ulertzeko, eta 2021 honetan, berriz ere, formatu ohikoago batera itzuli gara, iazko datu-bilketa sendotzeko eta Ekonomia Solidarioaren printzipio-kartarekin koherentea izan nahi duten enpresa guztien sei ezaugarri nagusi sistematikoki, objektiboki eta aldizka neurtzen eta ikusarazten jarraitzeko: funtzionamendu ekonomikoa eta irabazi-politika; ingurumen-kalitatea eta lan-lankidetza; genero-ikuspegia eta konpromisoa; eta berdintasuna.

Aurten, ekonomia solidarioko enpresen izateko arrazoiaren parte diren alderdiak agerian jartzen jarraitu nahi dugu, hala nola lan duina – Enpresen % 87k kontziliaziorako legezko baimenak hobetzen dituzte –, genero-ekitatea – Erantzukizuneko postuetan dauden pertsonen % 61 emakumeak dira – Ingurumen-jasangarritasuna – Enpresen % 95ek kontsumo arduratsuko irizpideekin eskuratzen dituzte ondasunak eta zerbitzuak – Eta inguruarekiko konpromisoa – Erakundeen % 69k finantza etikoekin jarduten dute.

Gardentasun eta autoebaluazio ariketa honi esker, ekonomia kapitalistatik bereizten gara, ekonomia solidarioaren praktikak ikusaraziz, gizarte-merkatua eraikiz eta kontsumo arduratsua sustatuz. Horregatik guztiagatik, modu koordinatuan lan egiten jarraitu behar dugu, eta Ekonomia Solidarioko erakunde guztiek bihotza erakutsi behar dugu berriro.

Datuak biltzeko plataforma hau izango da: bihotzaerakutsi.org

#IkustezinaErakutsi


1 Comment

Proceso de Auditoría Social – REAS Navarra-Nafarroa · 6 May 2021 at 13:44

[…] Informazio gehiago: reasna.org/2021eko-auditoria-soziala/ […]

Comments are closed.