Skip to content

REAS Nafarroak Aurrekontuen proposamenari buruzko balorazioa: “Alderdi positiboak eta gabeziak”

Edurne Arzelusek eta Javier Lirasek, Ekonomia Sozial eta Solidarioaren ordezkari gisa eta REAS Nafarroako kide gisa, Nafarroako Ekonomia eta Gizarte Kontseiluan parte hartu dute, Foru Gobernuak aurkeztutako aurrekontuen lehen balorazioa egiteko.

Nafarroako 160 entitate baino gehiago biltzen dituen Gizarte Entitateen Plataformarekin partekatutako hitzartze batean, eta aurrekontuen proposamena aztertzeko denbora gutxi izan duten arren, alderdi positiboak eta gabeziak nabarmendu nahi izan dituzte.

Arzelusek eta Lirasek azpimarratu dutenez, “erantzukizun-ariketa bat da ezegonkortasun eta ziurgabetasun garai honetan hain beharrezkoa den babes soziala blindatzeko aurrekontuak izatea”, baina, aldi berean, aurrekontu horiek “egiturazko aldaketei ez erantzutea” deitoratu dute.

Gastu sozial eta sanitarioaren hazkundea positibotzat jo duten arren, kritikatu dute erakunde sozialak finantzatzeko dirulaguntzak ez direla handitu. “Erakundeak gero eta ahulagoak dira, beren gain hartu ezin dituzten zeharkako gastu gehiago dituzte eta lan-baldintza okerragoak dituzte langileentzat”.

Bestalde, azpimarratu dute Nafarroan pobrezia-tasak gora egin zuela 2023an, eta adierazle hori portzentaje-puntu gehien igo den erkidegoa dela, nahiz eta Estatuan pobrezian eta gizarte-bazterketan datu txikienak dituen lurraldea izaten jarraitu. “Hala ere, Estatuarekiko abantaila murrizten ari da”, ohartarazi dute, eta, horregatik, “autokonplazentzian ez erortzeko” deia egin dute, eta “pertsonengan inbertitzen jarraitzeko” eskatu dute, pobrezia-egoerak “kroniko bihurtzea” saihesteko.

Nazioarteko Lankidetzarako aurrekontuari dagokionez, nabarmendu dute Garapenerako Laguntza Ofizialeko partidak 2023an onartutako hasierako aurrekontuarekin alderatuta %10 gehitu badira ere, aurrekontu globalarekiko % 0,4ko portzentaje erlatiboa dutela, eta urrun daudela 2023rako GLOren ehunekoa % 0,6 izango litzatekeela ezartzen duen Akordio Programatikoan ezarritako planetik.

Ildo horretan, gogorarazi nahi izan dute mundu mailan gertatzen ari den egiturazko krisi ekonomiko eta sozialari larrialdi klimatikoa gehitu behar zaiola, “Hego Globaleko herrialdeetan ondorio askoz sakonagoak dituena”, eta, era berean, “aurrekaririk gabeko giza eskubideen krisia eragiten duena, egungo eta etorkizuneko belaunaldien eskubide zibil, politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak eta, azken batean, gizateriaren etorkizuna mehatxatzen dituena”, salatu dute.

Horren aurrean, proiektuak garatzearen garrantzia azpimarratu dute, “komunitate behartsuenek egoera hori irauli ahal izan dezaten eta beren eskubideak bermatu eta desberdintasuna zuzenduko duen etorkizunaren alde lan egin dezaten. “

Laneratzeko enpresei zuzendutako aurrekontuaren murrizketari dagokionez, Arzelus eta Liras kezkatuta agertu dira, are gehiago laneratzeko enpresen kopurua handitzen ari denean.

Bestalde, REAS Nafarroako ordezkariek genero berdintasuneko politiketara, migrazio politiketara, hezkuntzara eta osasunera bideratutako aurrekontuak handitzeko egindako ahaleginak baloratu dituzte, baina trantsizio energetikora edo mugikortasun iraunkorrera bideratutako partiden beherakada deitoratu dute.

Azkenik, zerga-erreforma bat eskatu dute, “zergen progresibitatea handitzen jarraituko duten neurriekin”, aberastasuna modu bidezkoagoan birbanatzeko, eta “garapen ekonomikoa eta soziala BPGren datu soilaz harago neurtzeko” beste gizarte- eta ingurumen-adierazle batzuk sartzea eskatu dute.