Skip to content

10. GJH – Herrialde bakoitzaren barneko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea

Ekonomia Solidarioa alternatiba bideragarri eta jasangarria da norbanakoen eta jende guztiaren beharrak asetzeko; xede horrekin proposatzen da. Gainera, gizartea eraldatzeko tresna sendo bat izan nahi du, egungo sisteman gertatzen diren desberdintasunak nabarmen murrizteko. Egungo sistemak honakoak baititu oinarri: hazkunde ekonomiko etengabea, lehiakortasuna nola edo hala, eta kapital metaketa. Ekitateak printzipio etiko edo justiziazko bat dakar berdintasunaren baitara, hots, pertsona guztiak duintasun berdineko norbanakoak direla aitortzen duen balioa, eta babesten du norbanakoen duten eskubidea mendetasunezko harremanen mendean ez egoteko. ES bereziki da eraginkorra desberdintasunak murrizteko, hala tokian-tokian nola maila globalean (jendea gizarteratu eta laneratzeko entitateak, zeharkako genero ikuspegia, parte-hartzea eta demokrazia entitateen barne funtzionamenduan, irabazi-asmorik eza eta etekinak berriz ere inbertitzea…).