Ekonomia Solidarioak agroekologiako printzipioak eta jarduerak sustatzen ditu esplizituki, hau da, dela Bidezko Merkataritza, dela lurrak berreskuratzea, betiere biodibertsitatea errespetatu eta sustatzeko printzipioekin bat, berezko landa-inguruneen suspertzearen garrantzia azpimarratuta. Nekazari txikiak maiz daude kooperatiba motaren batean antolaturik eta maiz ere ari dira agroekologian; beraz, gero eta eragile garrantzitsuagoak dira elikadura-sistemetan. Ekimen horien aldeko tokiko kontratazio publikoa medikuntza prebentiboaren osagai da. Elikadura eskubide gisa ulertu beharra dago>; ez, ordea, negozio gisa. Hau da, nekazaritza-elikadura arloko sistemak giza balioak jarri behar ditu interes ekonomikoen gainetik.