Skip to content

GJH 1- Porebeziari amaiera eman mundu osoan eta forma guztietan

Ekonomia Solidarioak ez du pobrezia berez desagerrarazten, baina egitura komunitarioak sendotzen ditu, erresilienteak eta integratzaileak izan daitezen; halaber, aukera handiagoa eskaintzen du enpleguan sartzeko (laneratu eta gizarteratzeko enpresak) eta enplegu egonkorragoak eskuratzeko, bideratuak bai jendearen ongizatera, bai soberakinak komunitateetan beretan berriz inbertitzera. Ingurunearekiko lotura hori aldaketa politikoetarako erreklamazio-iturria da, Giza Eskubideen eta ingurumeneko jasangarritasunaren garapen sozialaren alde, betiere pobrezia eta desberdintasunak murrizte aldera.

Ekonomia Solidarioan dihardugunok jarduera ekonomikoaren zentzu soziala defenditzen dugu, eta guretzat, jarduera ekonomikoa da jende ororen beharrak jasangarritasunez asetzeko bitarteko bat da, eta ez da berez xede bat gutxi batzuek diru irabazi bat lortzeko; beraz, ezinbestekoa da finantzak eraldatzea, pobrezia egoeran edota bazterturik gelditzeko arriskuan dauden pertsonengan duten eragin kaltegarria murrizteko. Ekonomia komunitarioen balioa nabarmendu behar da, beharrak asetzea baitute xede baina ingurunearekin bat eta huraxe errespetatuz. Esperientzia horiek guztiek hainbat oinarri dituzte, hala nola auto-antolaketa, elkarrekiko laguntza, komunitatearekiko konpromisoa, berdintasuna eta demokrazia, egitura malguagoak, moldakorragoak eta erresilienteagoak erabilita; hortaz, funtsezkoa da esperientzia horiek sustatu eta haien alde egitea.