17. GJH – Garapen Jasangarrirako Mundu Aliantza ezartzeko eta biziberritzeko tresnak sendotzea

Finantza arloko pentsamendu neoliberalak ia xede bakarra duela esan daiteke: ahalik eta denborarik laburrenean kapitalaren etekina ugaritzea. Horregatik, finantza-sistema hori suntsikorra eta estraktiboa da eta, horren ondorioz, gizartea egiturazko krisi etengabearen mendean dago, eta horren ondorioak ezagunak zaizkigu: desberdintasun indizeak gero eta handiagoak, habitatak pixkanaka suntsitzen ari dira, eta lotura Read more…

16. GJH – Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta euren jarduerak eta kontuak azaltzen dituzten erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

ESk konpromiso irmo eta etengabea erakutsi du aspaldi handitik garapen jasangarriko helburuekin, hau da, NBE osatzen duten herrialdeek 2015ean lehentasunezko helburutzat hartu baino lehen. Urte hartan, Agenda 20-30 sortu zen, agenda instituzional gehienak gidatzeko asmoz. Aukera bat da mende honetako erronka sozial askori aurre egiteko, baina ikuspegi gizatiar, feminista eta Read more…

14 eta 15. GJH – Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrian erabiltzea, garapen jasangarriari begira. Lurreko ekosistemak babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrian erabil daitezela sustatzea, basoak modu jasangarrian kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa gelditzea eta lehengoratzea, eta biodibertsitatearen galera gelditzea.

ESn dihardugunok uste dugu gure jarduera produktibo eta ekonomiko guztiak naturarekin duela lotura; hori dela-eta dihardugu harekin bat eginik eta naturaren eskubideak aitortzea dugu abiaburu. Gure iritziz, Naturarekin dugun harreman ona aberastasun ekonomikorako iturri da, bai eta guztiondako osasun onerako iturri ere. Hortik heldu da, ingurumeneko jansagarritasuna txertatu beharra gure Read more…

13. GJH – Premiazko neurriak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko.

2015eko abenduan, Parisen, mundu mailako akordio bat egin zen. Berotegi-efektuko gas isuriak (BEI) murrizteko behar ziren neurriak hartze aldera, zertarako eta planetako batez besteko tenperatura 2ºC baino gehiago ez igotzeko. Hori itzuliezineko unea baita, eta orduan, planetako batez besteko tenperaturak oreka berri bat bilatuko du eta etengabe igoko da harik Read more…

12. GJH – Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea

Hiru helburu orokor eta ezinbesteko baldintza dira garapen jasangarrirako, eta horietako bat kontsumo eta ekoizpen jarraibide jasangarriak sustatzea da. Horrela, kontsumoa eta ekoizpena jasangarriak izanen badira, baliabideen erabilera eraginkorra sustatu beharko da, eta era berean, eraginkortasun energetikoa, enplegu duina eta bizi-kalitate hobea jende guztiarendako. Garrantzitsua da natur ondasunen erabilera murriztea, Read more…

11. GJH – Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea

Lurraldean itxuratzen diren ekimen ekonomiko eta sozialetatik abiatuta pentsatu behar dira egungo erronkak. Ekonomia Solidarioaren ekimenak tokiko ekonomian sustraiturik daudenez, ESk eginkizun garrantzitsua bete dezake tokiko garapena inklusiboa eta jasangarria izan dadin, ez soilik bere jardueren bidez, baizik eta bere sare eta berariazko ezagutzen bidez. Hiriei lotutako kontsumo ereduak jasangarritasunaren Read more…

10. GJH – Herrialde bakoitzaren barneko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea

Ekonomia Solidarioa alternatiba bideragarri eta jasangarria da norbanakoen eta jende guztiaren beharrak asetzeko; xede horrekin proposatzen da. Gainera, gizartea eraldatzeko tresna sendo bat izan nahi du, egungo sisteman gertatzen diren desberdintasunak nabarmen murrizteko. Egungo sistemak honakoak baititu oinarri: hazkunde ekonomiko etengabea, lehiakortasuna nola edo hala, eta kapital metaketa. Ekitateak printzipio Read more…

9. GJH – Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusibo eta jasangarria bultzatzea eta berrikuntza sustatzea

Egungo hazkunde ekonomikoa ez da jasangarria, ezta eraginkorra ere. Ekonomia Solidarioan diharduten entitate sozialak eta enpresak bereziki erresilienteak dira krisi garaian, eta berritzaileak dira berez, eta printzipio jakin batzuei jarraikiz ari dira lehian dirua irabazteko asmo hutsez ari diren dinamika kapitalisten araupek merkatu ekonomikoan. Merkatu hori nolakoa den ikusirik, ESko Read more…

8. GJH – Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, osoko enplegu produktiboa eta lan duina sustatzea.

Ekonomia sortu eta sustatu behar da, ingurumena kaltetu gabe. Horra garapen ekonomiko jasangarriaren erronka; beraz, horra ere kalitatezko lana sortzearen erronka. Azterlan askok lotzen dute BPGa bai estraktibismoarekin bai produktibismoarekin. Adierazle berriak behar ditugu eta, gainera, lan ez produktiboak duindu behar ditugu (duindu, kasu honetan, aseguratzea, babestea, estaltzea, ordaintzea da), Read more…

7. GJH – Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat

Nahitaezkoa dugu trantsizio energetikoa egitea, baina horrek hainbat oinarri izan behar ditu, hala nola aurrezpena eta eraginkortasuna, eskariaren kudeaketa, autokontsumoa, tokiko banaketa-sareak, eta sorkuntza garbia, hurbila, berriztagarria eta demokratikoa. Era berean, beharrezkoa da pobrezia energetikoa desagerraraztea, eta energiaren eskurapena giza eskubide gisa bermatzea. Ezin dugu segitu baliabideak xahutzen lan faraonikoetan, Read more…